Klik hier voor WSV nieuws en evenement OUD ZEILEND HOUT op 13-14-15 juli 2018

De watersportvereniging "Tusken Mar en Leyen" is de plaatselijke watersportvereniging (WSV) van het dorp Eastermar. Via deze website  houden wij u op de hoogte van nieuwtjes over onze WSV en over de evenementen die wij organiseren.

wsv-logo


Lid worden?
Van de ongeveer 100 leden van de WSV hebben er 48 een ligplaats in onze verenigingshaven aan “De Komerk”. Het toekennen van een ligplaats geschiedt op basis van een wachtlijst. Leden van de vereniging, die in Eastermar wonen, gaan bij de toewijzing voor leden, die buiten Eastermar wonen. Op 1 januari 2014 stonden er 13 leden op de wachtlijst voor een ligplaats. De gemiddelde wachttijd bedraagt nu zo’n 3 jaar. Inschrijving op de wachtlijst vindt plaats op persoonlijke titel en is niet overdraagbaar.
In ons havenreglement staan de gebruiksregels van onze haven waar ligplaatshuurders zich aan dienen te houden.
De contributie voor donateurs is vastgesteld op minimaal € 7,50 / jaar.
De contributie voor leden bedraagt € 27,50 / jaar (prijspeil 2014) en is inclusief het lidmaatschap van het watersportverbond (exclusief ligplaatsgeld).
Let op u kunt alleen als lid op de wachtlijst worden geplaatst niet als donateur.

Het bestuur is als volgtsamengesteld:
Voorzitter: Auke Postma
Secretaris:
Penningmeester: Sjoerdje van der Lei
Ligplaatsbeheer en Ledenadministratie: Evert Tuinstra
Bestuurslid: Jelle Algra

Contact:
i.v.m. ligplaatsen: Evert Tuinstra  Tel.  06-24299337
Overige:  E-mail:  

Het bestuur stelt het altijd op prijs om te worden geholpen met de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, zeker door heit of mem, pake of beppe van de deelnemertjes aan onze jeugdevenementen.
Bent u een enthousiaste vrijwilliger, meedenkend, meewerkend en handig, laat het ons weten via uw (email-)bericht aan het secretariaat via: .
Wij vragen u om niet-commerciële content met informatie gerelateerd aan de watersport in onze omgeving en/of handige tips te mailen naar . Ook leuke foto’s gemaakt tijdens het varen of van de jeugdevenementen kunt u hier aanleveren

Links: Info passantenhaven 'De Komerk'
Download Aanmeldformulier WSV: inschrijfformulier_wsv.pdf
Mail: .

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe