tip logo178

UITNODIGING
aan alle toeristisch ondernemers in Eastermar voor een bijeenkomst, aansluitend aan de korte ALV van Toeristenbureau Eastermar & Omstreken

Maandag 6 september 2021, aanvang 19:30 uur in De Hege Stins

Beste dorpsgenoten,

Je bent van harte welkom vanaf 19:30 uur voor koffie, thee en een ontmoeting. Ook kun je (gratis) toeristische informatie (plattegrondjes van Eastermar, het magazine, de krant, folders en kaarten) voor je klanten uitzoeken en meenemen.

Om 20:00 uur begint de (korte) ALV van Vereniging TIP Eastermar. Donateurs en overige toeristisch ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. TIP Eastermar is immers van belang voor álle ondernemers en inwoners van Eastermar. Het TIP-bestuur hoort graag de ideeën van iedereen.

Alle dorpsgenoten, toeristisch ondernemers (bedrijven, particulieren, verenigingen en stichtingen met toeristisch aanbod) zijn uitgenodigd voor een samenzijn na de pauze. Doel is om onder het genot van een drankje elkaar en elkaars aanbod (beter) te leren kennen. Sinds de vorige bijeenkomst is er een aantal toeristisch ondernemers bijgekomen in Eastermar. Samen bespreken we hoe we onszelf op de toeristische kaart zetten en kijken we naar verdere mogelijkheden voor samenwerken. Een voortzetting dus van de bijeenkomst van 11 februari 2020. Voor je gemak is het verslag van die bijeenkomst bijgevoegd.

Presentatie infoscherm TIP en nieuwe website TIP
Het TIP-bestuur laat je het digitale informatiescherm op De Komerk zien en legt de opzet en werking van de nieuwe website uit. We bespreken de mogelijkheden voor jullie om gebruik te maken van deze communicatiemiddelen. Natuurlijk kun je vragen stellen en ideeën inbrengen om met elkaar te bekijken hoe wij als Eastermarders met toeristisch aanbod de samenwerking verder kunnen verdiepen om samen sterker te zijn en Eastermar nog beter toeristisch te kunnen promoten.

Tijdens de nazit praten we nog even verder.

We rekenen op je aanwezigheid. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, stuur dan een plaatsvervanger en laat het ons dan even weten op eastermar.tip@gmail.com of met een berichtje naar 06 – 24789009 (Iris Rusz).

Hartelijke groet, het bestuur van TIP Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: