Tijdens de ledenvergadering van onze Vereniging voor Dorpsbelang dit voorjaar is aandacht besteed aan de situatie rond het Toeristisch InformatiePunt (TIP). Het bestuur van het TIP was al enkele jaren ‘slapend’ en kwam niet tot het uitvoeren van activiteiten. Op initiatief van het Dorpsbelangbestuur werden vanaf januari dit jaar pogingen ondernomen om het TIP weer ‘wakker’ te krijgen.

Met hulp van een aantal ‘oude’ leden van TIP en enkele ‘nieuwelingen’ is er een werkgroep – onder verantwoordelijkheid van het Dorpsbelangbestuur – gevormd, die zich in wil zetten om het dorp met al zijn positieve zaken nóg meer in de schijnwerpers te zetten. Hét doel van de nieuwe groep, die zichzelf TIP-Eastermar Promoasje heeft gedoopt, om initiatieven uit het dorp onder de aandacht te brengen en te stimuleren, zonder daarbij te vervallen in het ‘subsidiëren’ van eenmalige activiteiten.

Om dat doel te bereiken heeft de werkgroep de steun van de dorpsgenoten nodig. En met dorpsgenoten worden alle geledingen en bewoners bedoeld, dus verenigingen, ondernemers, instellingen én de individuele Eastermarder. Dit alles onder het motto: ‘Samen ben je sterker’. Bij dit streven heeft TIP-Eastermar Promoasje de creativiteit en denkkracht van iedereen nodig. Tijdens de genoemde Dorpsbelangvergadering is al een verzoek gedaan om ideeën, plannen, suggesties bij Dorpsbelang naar voren te brengen.

Met deze oproep herhalen de leden van de werkgroep dat verzoek. En maken zij zich bekend. De leden zijn: Wijbe Postma, Sharon van Beek, Douwe Brouwer, Wilma de Vries, Iris Rusz, Christiaan Steijn, Foppe Antonides en Pier Hager. Bij een van hen kunt u uw suggesties voor het promoten van ons dorp kwijt. Dat kan ook via de e.mail: w.postma20@chello.nl of sekretaris.db.eastermar@gmail.com . Alle ideeën zijn welkom, tenslotte is een levendig dorp in het belang van ons allemaal.
We horen graag van u!

De werkgroep TIP-Eastermar Promoasje.

TIP-Eastermar Promoasje

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: