Zaterdag:

Vanaf de wal hebben we de twee wedstrijden op zaterdag bekeken. Ca. 42 schepen in Langwar, voorjaarszon en een min of meer constante windkracht 2/3. In de eerste heat een goede start en gelijk bij de eerste boei een derde plaats. Jelle Talsma voorop en Delmer Los op twee. In het verleden verloren we nog wel eens maar het schip loopt goed en we konden goed bijblijven. Het veld erachter verdween uit zicht en als derde over de finish.

De tweede heat was min of meer gelijk. Na de start een vierde plaats en uiteindelijk ook in deze heat derde geworden. En weer bleef de rest van het veld ver achter. Uiteindelijk werden we tweede in het klassement, dus zondag zeilen we in de finale.

Rob Krimpenfort

Zondag:

De Langwarder Wielen wiene ien grutte 'blakte', gjin wyn. Geloksilerij, fral by de start. Eastermar kaam der net iens sa raar wei en kaam by de boppeste tonne as sânde fan de 18 skippen út. Foar de wyn nei de ûnderste tonne ta. De wyn, foarsafier't dy der wie, kaam fan alle kanten. Dobberjend kaam in kloft skippen op de tonne ôf. Doe gie it mis. Eastermar naam krekt tefolle risiko om 'De Lege Wâlden' foar te bliuwen. Hawar, de manoeuvre koste 7, 8 plakken! Fan in 14e plak besocht de Ea yn it krúsrak werom te kommen. Dat like ynearsten aardich te slagjen mar by de lêste tonne foar de finish waard op 'e nij tefolle risiko nommen, koe it net mear achter 'de hoop op Welvaart' fan Arnold Veenema del, moast de Ea útwike en foar de tonne al draaie.  Foar de foarm waard noch wol nei de finish fard mar offisjeel diene wy net mear mei… De tefreden stimming oer sneon wie op snein fier te sykjen...
Op Lemmer-Ahoy binne der lykwols nije kânsen (2, 3 en 4 juny).

Rienk Vlieger

 

Ea op Langwar

Ea op Langwar

ea-langwar3

ea-langwar4

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: