Mei grutte oermacht hat de Ea hjoed yn de Lemster baai it kampioenskip IFKS 2018 opeaske troch de deiwedstriid te winnen.
Grutte konkurrint Sikke Heerschop bleau mei de Wylde Wytse yn 'e achterhoede.

It wedstriidferslach folget.

kampioen Ea 

lemmer26

Mear skûtsje- en Stiftingnijs: