It begjint op in skûtsje te lykjen. Op de nijste foto's fan Douwe Tadema is te sjen dat de dekken en it roefke der opsitte en de ferlenging fan it skip sawat klear is. Kommende wiken giet men fierder mei û.o. de mêstkoker en wurdt it laadrûm ôfmakke.

Aardich om te witten is dat is skip dochs wer yn twa helten moat om de loads út te kinnen...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: