Striid by Starum

De wedstriidlieding hie op ‘e Iselmar by Starum keazen foar in olympyske baan. Dy wurdt fersyld yn de folchoarder ‘appelflap-woarst-appelflap-woarst’ ensfh, wat sizze wol, dat der earst in trijehoek ôflein wurde moat, dan in op-en-del-baan-heale-wyn en dêrnei wer in trijehoek.

Soks frege fannemiddei, mei in wyn dy’t nochal skifte tusken súdwest en noardwest, oanpassingen yn ‘e rûtes en dat joech flink wat sleperij mei tonnen.

Sadwaande koenen der by it besilen fan ‘e boppetonne foar it doarp Eastermar hiel ferrassende folchoarderwikselingen noteard wurde. Yn de earste rûte wie der in hoopjaand 4e plak, mar dat waard yn ‘e twadde rûte samar in 12e posysje. De rûte dêrnei kaam ús doarpsskûtsje as 9e troch. Skipper Geale Tadema en syn bemanning gienen úteinlik as 11e oer de finish.

Tefreden hjirmei? In dúdlik ‘NEE’ kaam nestor Hendrik Tadema oer de lippen, mei de tafoeging dat dit resultaat hooplik op ‘e ein fan ‘e wike as ‘ôflûker’ ynbrocht wurde kin.

Dy hoop ha alle skûtsjefreonen hjir yn Eastermar ek. Want sy witte dat skip en bemanning better kinne…

Striid by Starum
Foto: Klaas Jansma

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: