De útdrukking ‘de earste slach is in daalder wurdich' kin, mei in lytse oanpassing, fan tapassing wêze op ‘e silerij op ‘e Tsjûkemar: ‘de lêste slach is in twadde plak wurdich’. Want yn ‘e lêste rûte sylde ‘it doarp Eastermar’ mei in geweldige slach fan it fyfde nei in twadde plak en finishte sa achter Wylde Wytse (Sikke Heerschop) as twadde.

IMG 20180822 WA0009

De wedstriid by Ychtenbrêge wie ynfoege op de ‘rêstdei’ om't de wyn snein by Starum spulbrekker wie. De wedstriid hjoed spile him ôf yn in op-en-del-baan mei in boppetonne plus sprieder en oan ‘e lege kant in ‘gate’. Dêr koenen de skippers kieze tusken it bakboard- of stjoerboard-om farren fan ‘e tonnen. By dy boppetonne nei it earste krúsrek krige ien fan ‘e favoriten, Jonge Jasper (Froukje Osinga), te hearren dat it skip te gau oer de startline gien wie, resultaat: diskwalifikaasje.  
Skipper Geale en syn bemanning sylden wer in stabile koers en belânen yn ‘e rin fan ‘e wedstriid fan it 9e en 7e op in 5e plak. Wer moai ‘foarútsyld’, dus!
Dat yn it lêste rek ús doarpsskûtsje dochs noch as twadde einige mei beskôge wurde as in moai kado foar Sees Tadema – jaaah de mem, jaaah de mem, jaah de mem, de mem fan Geale – want hja fierde hjoed har jierdei.

Dit goede resultaat hat fansels in posityf gefolch foar it plak yn it algemien klassemint. Alles mei mekoar wol hiel spannend dit jier en moarn wurdt der nochris by Ychtenbrêge syld. Hjoed stie der by it gemaal al in moaie ploech supporters, mar der kinne fansels altiten mear by. Dus… net stinne: hinne.

IMG 20180822 WA0011

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: