De start koe better, mar fierder...

DSC07703

In wier wurd by de earste IFKS-silerij by Hylpen, want troch de drokte by de startline moast skipper Geale Tadema beslute om in ekstra rûntsje te draaien en as fyftjinde te begjinnen.

DSC07704
De earste rûte die al bliken dat der wol gong yn 't skip siet, want it helle daliks al twa plakken yn by de boppeste tonne. Yn it fierdere ferrin kaam ek oan 't ljocht dat it trije kear delheljen en byhelpen fan it túch foar de start fertuten die, want 'it doarp Eastermar' sylde fia in 9e plak as 7e oer de finish.

'It skip rint as in brânwarwein', wist Geale te melden. Fanwege it waar, der kaam fan 'e kant fan Starum in loft as in brijwein opsetten, koarte de organisaasje de wedstriid yn. Mar, as der noch in rûte syld wie hie ús doarpsskûtsje grif noch ien of twa plakken ynrûn op de foarlizzende skippen.

DSC07708

As winner gie Sikke Heerschop oer de einstreek. Moandeitemiddei wurdt der by Starum syld en dan kin de bemanning fan dizze brânwarwein wer oan 'e bak.

DSC07723

Tekst: Wijbe Postma

Foto's: Rob Krimpenfort

Klik hier voor de fotoreportage gemaakt door Albert Bakker

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen