Winterverl

De Winterferljochting hinget wer yn de mêst.

Foto's: Henk de Leeuw

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: