In de periode tussen Sinterklaas en Kerst komen we jaarlijks langs met de 'wynaksje' voor het doarpsskûtsje, de Ea. De organisatie - in samenwerking met dorpssuper 'Alles ûnder ien dak' - merkt dat er vragen zijn over deze actie en daarom hier wat informatie over de achtergrond ervan.


DSCF0050

Rond het skûtsje zijn 2 groepen direct betrokken: de familie Tadema als eigenaar en de Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES). De doelstelling van de stichting is tweeledig:

a. Steun verlenen, zowel financieel als materieel, bij het in de vaart houden van 'it doarp Eastermar' (kortweg de Ea);

en

b. Het fenomeen skûtsjesilen in eigen dorp en daarbuiten onder de aandacht brengen en het stimuleren van de betrokkenheid van Eastermarders en anderen bij dat skûtsjesilen.

Het laatste punt is het belangrijkste, want het geeft de verbinding aan tussen het dorp en het skûtsje, waarbij de Ea als 'uithangbord' dient. Als voorbeeld: door de goede prestaties van de afgelopen jaren is Ea positief in de publiciteit gekomen. Hierdoor praat men over 'it doarp Eastermar' (in beide betekenissen). Gevolg kan zijn dat men eens met de boot naar Eastermar komt; of dat men komt wandelen over onze fraaie zandpaden. Hiervan profiteert de lokale middenstand. Dat is fijn voor de middenstand maar ook voor u, want hierdoor blijft het dorp leefbaar.

Daarnaast zet de bemanning - voor de helft Eastermarders - zich volop in voor een goed resultaat in de wedstrijden, steekt veel tijd in trainingen en onderhoud van het skûtsje en voelt zich een echte ambassadeur van ons dorp.

Door positief in te gaan op de wynaksje voor het doarpsskûtsje steunt u dus niet alleen de SIES, maar ook de beeldvorming van ons dorp en daarmee uzelf! Dat is toch echt bijna een kerstgedachte!

Tsjoch! En geniet van de heerlijke skûtsjewyn dit jaar.

Uit naam van het Skûtsjebestjoer, Rob Krimpenfort

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: