Op de donateursjûn fan St. 'It Eastermarder Skûtsje' wie de IFKS Skûtsjekalinder te keap.
Minsken dy 't noch belangstelling hawwe foar sa'n kalinder, mei û.o. it skûtsje fan Eastermar, kinne oant en mei 8 desimber terjochte by Studio Staalkaart oan de E.M. Beimastrjitte 56/58.
De kosten binne € 5,- en foar dat jild hat men in hiel aardich Sinteklaaskadootsje te pakken!
De opbringst is foar St. 'It Eastermarder Skûtsje'.

Sjoch fierder op www.skûtsje.nl foar mear ynfo.

 

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: