It sil jimme opfallen wêze: de ferljochting fan it skûtsje docht it net. Allinnich it Ea-teken ljochtet op, mar foar de rest is it tsjuster. Wy hienen de hope dat der mei in ljochtslang ynstee fan de âlderwetske pitten minder kâns op koartsluting wêze soe. Mar spitigernôch is de slang op twa punten stikken gien of sels trochbaarnd. Mei DRS sille wy sjen oft wy it euvel ferhelpe kinne, sadat it skûtsje sa gau mooglik wer yn de pronk komt.

It bestjoer fan de Stifting 'It Eastermarder Skûtsje'

skutsje-mei-ljochtsjes

Mear skûtsje- en Stiftingnijs:
Ek nijsgjirrich: