Stifting 'it Eastermarder Skûtsje' stiet mei in diske op de Eastermarder merk. By it diske kinne jo ynformaasje krije oer de foardielen dy't it donateurskip fan de Stifting opsmyt. Der binne ek aardige saken te keap lykas skûtsjewyn, spesjale koarkelûkers en polo's mei it logo fan de Stifting.

Mar om't skûtsjesilen in aktive sport is, kin ús fertsjintwurdiging op de merk net sûnder aksje. Wy wolle der net te folle oer sizze, mar it komt der op del dat jo mei gewichtige saken oan de gong kinne. Der falt fansels ek wat te winnen.
Dus kom sneon even del, jo kinne ús fine op de hoeke fan de Lytse Tije Tol en de E.M. Beimastrjitte!

logo-skutsje

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe