Op Keninginnedei hat ús Eastermarder Skûtsje meidien oan de skûtsje-wedstriden by  Earnewâld. Nettsjinsteande in hieltiid tanimmende wyn mei grut sukses. Nei in start dy't net min mar ek net super wie, skode Geale mei syn bemanning mear en mear nei foaren. Wol efter Jelle Talsma fan Warten, de grutte winner fier foar de oaren út en  earst ek noch efter de Jonge Rein, mar fan de twadde omloop ôf op in poerbêst twadde plak. Dat bleau ek sa: oan de finish ta foar it sulver. En dêrmei hâlden de Eastermarders ek de SKS-skûtsjes fan Earnewâld, Boalsert, Drachten en Huzum efter har. In grutte prestaasje.
Heal maaie noch de Lemmer Ahoy-silerij op de Lemmer en dan op 23 juny op de Burgumer Mar.  Wy binne benijd.
It Stiftingsbestjoer
skutsjesile

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe