Fanwege it ferstjerren ôfrûne wike fan doarpsgenoat en skûtsjefreon Bennie Zeilstra hat it ûnfangstkomitee yn oerlis mei it stiftingsbestjoer besletten om it ynheljen fan it doarpsskûtsje en syn bemanning te fersoberjen.
Yn lytse rûnte wurdt de wedstriidwike yn Hotel Meerzigt oereide.
skutsje-illustratie

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe