Foar it silen mei donateurs fan ‘e Stifting It Eastermarder Skûtsje (SIES) op freedtejûn 14 sept. n.k. is noch plak foar in tal stipers fan ús doarpsskûtsje.

Dyselden dy’t mei wolle kinne har opjaan by Wijbe Postma (tel. 0512 471615 of 06 22310712) of fia e-post:
De dielnimmers sammelje har om 18.00 oere op it terras by HerbergH De Parel en it skûtsje stekt om 18.15 oere fan wâl. Der sil sa’n oardeloere op ‘e Mar fearn wurde.
Sa is men foar tsjuster werom.

 logo eastermarder skutsje

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen