Der is noch plak!
In wykmannich ferlyn ha wy oanjûn dat kommende freed (13/9) de donateurs fan de ‘Stifting It Eastermarder Skûtsje’ in fartocht meitsje kinne op ‘e Burgumer Mar. It rint noch gjin stoarm mei de oanmeldingen, dat wy bringe it nochris ûnder jim oandacht.
Freedtejûn binne belangstellende donateurs om 18.00 oere wolkom op ’t terras fan ‘De Parel’. Wy sille dan om sawat 18.15 oere opstappe en binne +/- 20.30 oere wer oan wâl.
Dyselde dy’t mei wol kin dat it bêste trochjaan oan Wijbe Postma, tel. 0512 471615 of 06 22310712 en op w.postma20@chello.nl kin dat ek.
De waarsferwachting liket goed. In moaie slach oer de Mar op 'it doarp Eastermar' sit der dus wol yn.

ahoy2Bestjoer SIES.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen