logo-SIES

Sinds 2007 heeft Eastermar een eigen skûtsje genaamd 'it doarp Eastermar' (zeilteken Ea) en zeilt het in wedstrijdverband mee in de IFKS. Het skûtsje wordt in de vaart gehouden door de familie Tadema (eigenaren), stifting 'it Eastermarder Skûtsje' (SIES) en een heleboel vrijwilligers en bemanning.

De Ea in actieIn oersjoch fan it skûtsjenijs oer 'Skûtsje Ea': wedstriidferslaggen, it skûtsje, bemanning, ensfh.

Us twitteraccount is @Skutsje_Ea.
En fansels binne wy ek op Facebook te finen.