Wy binne wiis mei de stipe dy't wy krigen fan de Rabobank Drachten Friesland Oost. Ut hannen fan Evert Lijzenga krigen wy in sjek oerlange fan € 200,-.  It bedrach komt út in pot dy't bedoeld is foar it stypjen fan lokale projekten.

sjek Easterbarren
Foarsitter Jannes Hamstra (l) en Evert Lijzenga (r).

sjek easterbarren2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: