easterbarren bb

It is de kommisje wer slagge om in prachtich programma gear te stallen. Ofwikseljend, fernijend en ek wer fertroud.
Om 14.30 oere sille Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Griet Wiersma en Anneke Douma mei it Eastermarder koar ‘Koardinaasje’ it festival iepenje. Sy wurde begelaat troch Lechery.

gurbe pieter


Om 15.00 oere kin men wer mannich rûntsje troch it doarp meitsje. 12 poadia steane fol mei dûns, kabaret, muzyk, ensfh.
Der is in grut tal strjitartysten dit kear. Guon op in ‘fêst’ poadium en guon op ferskillende plakken.
Foar de bern is der wer smynken en in superleuke te gekke akt fan 'Geer de Brandweer'.
Foar de lefgozers in 'virtuele beleving' by VRROOM. Spektakulêr! (16+).

Dûnsers fan 'Dance with Discipline' sille in demonstraasje en in workshop jaan. Net fersitte!
Fierder binne der 5 nije bands; û.o. 'Freight Train' en 'Fifty-Fifty' út Eastermar.
By Meerzigt is it poadium no op it terras. Dus lekker ite en drinken by de spetterjende muzyk fan bgl. 'The Roaring Twenties Small Band'; in 8-koppige formaasje mei blazers, banjo, piano, ensfh.

Of wer eefkes de mar op mei ús eigen skûtsje ‘It doarp Eastermar’ ûnder de lûden fan selliste Hanneke Rouw, 'Moonvalley' of 'Dûbel Twa'. Ek de seal fan Meerzigt ha we wer ta ús beskikking; it duo 'Eaglefield' en 'Gerbrich & it Grutte Guod' binne dêr û.o. fan de partij.

Om 19.00 oere giet it festival troch op it haadpoadium mei de fjouwer Fryske sjongers Gurbe, Piter, Griet en Anneke. Oant krekt foar alven is it swinge op It Breed.

Dit alles wurdt mooglik makke troch: de frijwlligers, de donateurs, de haadsponsor, alle oare sponsoren, de advertearders, de gemeente Tytsjerksteradiel, de artysten, alle bewenners dy’t oan de rûte wenje en troch it publyk.

Tagong fergees!

koordinaasje

unnamed

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: