Beste Dorpsgenoten,

Martina Stougie-de Wit

Ds. Martina Stougie – de Wit neemt na 15 jaar afscheid als predikante van de Protestantse Gemeente te Eastermar. Zij heeft een benoeming als predikante te Berkel en Rodenrijs aangenomen.
Op zaterdag 21 mei willen wij aan gemeenteleden en dorpsgenoten de mogelijkheid bieden om persoonlijk afscheid van haar en haar gezin te nemen met een gezellig samenzijn in:

De Hege Stins, Torenlaan 12-14 te Eastermar.
Tussen 16:00 en 18:00 bent u daar van harte welkom!

Daarnaast bent u ook van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kerkdienst waarin we als gemeente met dankbaarheid afscheid van haar en haar gezin willen nemen.
Deze muzikale dienst, waarin zij zelf zal voorgaan, zal plaats vinden op:

zondag 22 mei aanstaande om 10:00 uur in eerder genoemd kerkgebouw.

Aansluitend aan de dienst is er na een kort formeel gedeelte is er ook nog de gelegenheid om bij de koffie Martina, Lisa, Sarah en Sjoerd te groeten.

NB:
Mocht u ds. Martina Stougie – de Wit namens een groep iets willen aanbieden en/of (kort) willen toespreken tijdens de receptie op zaterdagmiddag, dan kunt u dit kenbaar maken vóór 15 mei aan de ceremoniemeester mw Iema Annema, e-mail: riet_nl@hotmail.com
Wilt u dit doen na afloop van de kerkdienst op zondag, dan verzoeken wij u dit aan te geven vóór 15 mei bij de ceremoniemeester dhr Hielke Tillema, e-mail:  htillema@kontourvastgoed.nl

De kerkenraad van PG Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: