Eerste € 100,- voor deelnemer aan de campagne Ho! Net yn'e Kliko in Eastermar.

                                   Ho net yne kliko sticker                             

Op vrijdagmiddag 4 december verraste Anne Oosterdijk van 'Duurzaam Eastermar' een van de deelnemers met de vraag: "Heeft u een campagnesticker op uw grijze container geplakt?" Jammer genoeg werd deze vraag met "Nee" beantwoord. De sticker was wel ontvangen maar waar die nu lag? "Geen idee!"
Aangezien dit wel één van de voorwaarden is om de prijs in ontvangst te mogen nemen, werd het noodplan uit de kast gehaald. De prijs zou gaan naar de eerstvolgende inwoner in de straat met wél een campagnesticker op de grijze container.
De familie Wedzinga bleek de sticker wel te hebben geplakt en daarmee kon Annie Wedzinga als eerste € 100,- in ontvangst nemen als een reductie op de aanslag afvalstoffenheffing.                   

                              prijswinnaar december

Annie Wedzinga met de campagneposter 'papier' waarop vijf briefjes van € 20,- zijn geplakt 

Dat de familie Wedzinga meedoet aan de campagne Ho! Net yn'e Kliko! heeft hun gedrag voor wat het scheiden van afval betreft, nauwelijks beïnvloed. Zo had Annie net de frituurpan schoongemaakt en het vet ingeleverd bij de Eco-supporter bij de Burgerkamp. Papier en glas worden altijd al gescheiden en andere soorten afval ingeleverd bij de milieustraat in Burgum, in combinatie met het halen van andere boodschappen.
Kortom: de familie Wedzinga is een voorbeeld hoe bewust om te gaan met het scheiden van afval. Het campagneteam Ho! Net yn'e Kliiko! feliciteert de familie dan ook van harte met deze prijs!

In januari vindt de volgende trekking plaats. Wil je ook kans maken op die € 100,- vraag dan de sticker aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@eastermar.nl o.v.v. stickeraanvraag. De sticker wordt u dan zo spoedig mogelijk thuisbezorgd! En dan wel opplakken natuurlijk!

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: