Elk jaar wordt er in de gezellige kern van Eastermar een jaarmarkt georganiseerd, de Eastermarder Diskemerk.
Deze vindt altijd plaats op de laatste zaterdag van juni tijdens het jaarlijkse dorpsfeest. Traditioneel worden de festiviteiten door een echte dorpsomroeper aangekondigd.

Combinatie
De kracht van de braderie is de combinatie jaarmarkt, paardenmarkt en kermis.
De braderie staat als zeer aantrekkelijk bekend en trekt elk jaar meer dan 10.000 bezoekers.
Gemiddeld zijn er zo'n 130 standplaatsen.
Er kunnen standplaatsen gehuurd worden vanaf 3 meter.

Image
Gezellige drukte op de braderie in Eastermar

Geschiedenis
De huidige vorm van de jaarmarkt wordt sinds 1974 georganiseerd. De geschiedenis van de jaarmarkt in Eastermar is echter al veel ouder.
In het boek 'Oostermeer, geschiedkundig beschreven door wijlen B.R. Veltman in 1924 wordt melding gemaakt van twee jaarmarkten in de jaren 1700 - 1800.
Citaat:
Tweemaal in het jaar was Oostermeer het toneel van een levendigen veehandel (vooral van paarden), nl. op St.-Vitus (de zomermarkt) en op St.-Michiel (de herfstmarkt).
Er is wel eens beweerd, dat Oostermeer een van de eerste dorpen is geweest die jaarmarkten hadden; zeker is dat die markten in de loop der tijden groote vermaardheid kregen.

Image
Paardenmarkt in de jaren '70

Gezelligheid
De plaatselijke horeca zorgt met terrasgelegenheden aan weerszijden van de paardenmarkt voor veel gezelligheid. Door de combinatie van markt, braderie, kermis en gezellig uitgaan is een bezoekje aan Eastermar zeker de moeite waard en de marktcommissie nodigt u daarbij van harte uit.

Image

Wij zijn ook op Facebook!

Jaarmarkt - Braderie Eastermar
Laatste zaterdag van juni
van 9.00 - 15.00 uur

Kraamhuur 4m € 35 en losse meters €4.50.

Inlichtingen/inschrijven jaarmarkt bij de marktcommissie:

Mail: Jaarmarkteastermar@gmail.com
Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich:
  • De sigaar
    Informatie
    03 juli 2022

    De sigaar

    Yn fjoer en flam fanwege in feestsigaar Twa jier sûnder doarpsfeest, sûnder tinte, sûnder folkssjong... Fierder lêze »