De Friesche IJsbond bestaat dit jaar 125 jaar en is van plan een mooi boek uit te geven met allerlei historische gegevens en vol met foto's over de schaatstoertochten in Friesland gedurende die 125 jaar.
Ook op de Burgumer Mar en de Leyen werden in vroeger jaren altijd schaatstochten georganiseerd en de Friesche IJsbond is onder meer op zoek naar medailles die de toertochtrijders na voltooien van de schaatstocht mee naar huis mochten nemen.
Inmiddels heeft men al zo'n 70 medailles van verschillende tochten, maar van de tochten op onze meren heeft men geen medailles of ander herinneringsmateriaal.
De medailles, die de bezitters tijdelijk aan de Friesche IJsbond afstaan, worden gefotografeerd en van tekst voorzien in het jubileumboek opgenomen.
Indien er in Eastermar en omgeving mensen zijn die dergelijk oud en historisch materiaal in bezit hebben of weten wie in de familie aan lokale schaatstochten hebben meegedaan, dan vraag ik u om met mij contact op te nemen dan zal ik er voor zorgdragen dat het materiaal op zijn plek komt en wordt opgenomen in het boek en later weer terugkomt bij iedere eigenaar.
 
Pieter Loos
VZ Iisferiening Eastermar
Tel. 0512-472774
Blauhuskamp 1
9261 ZD Eastermar
 
ABA_7016

Oar doarps- en ferieningsnijs: