Op dit stuit is de iisbaan tydlik sluten. Tongersdei hawwe der in protte minsken oan it riden west, wêrtroch't it iis stikken riden is. Per dei wurdt besjoen oft de iisbaan wer iepen kin. Wy wolle it iis nammentlik safolle mooglik sparje foar de wedstriden foar de skoaljeugd.

Fia dizze side wurde jo op 'e hichte hâlden. 

Iisferiening Eastermar

iisbaan-reedride

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: