Er wordt al door heel wat kinderen geschaatst op de IJsbaan De Komerk, ondanks dat wij officieel nog niet open zijn. In het weekend is een flink aantal grote mannen uit ons dorp van start gegaan om een baantje te vegen op onze ijsbaan.
Van het bestuur was eerst nog niemand aanwezig, maar al snel schaatsten de kinderen een baantje dat geveegd werd door de ouders. Onze veegmachine zakte zaterdag bijna door het ijs en daarom kon de ijsbaan niet geveegd worden, maar met mankracht lukte het wel om een klein baantje sneeuwvrij te maken.
Na het weekend heeft de ijsvereniging een kleiner veegmachientje gehuurd en werd wederom met een hele ploeg vrijwilligers de ijsbaan sneeuwvrij gemaakt. Al die mensen willen wij vooral heel erg bedanken dat zij tot  's avonds erg laat bezig zijn geweest om sneeuw te schuiven.
Wij dachten dat het helemaal zou lukken en de baan geopend zou kunnen worden, maar helaas sneeuwde de ijsbaan 's nachts wéér helemaal onder. Dus vandaag, dinsdag 5 januari, ging opnieuw een sneeuwruimploeg aan het werk en werd de baan nog een keer helemaal schoongeveegd.
Er werd zelfs door de schoolkinderen van De Bolster 's middags klassikaal geschaatst, in plaats van de gymnastiekles.

Dat is allemaal mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers die mee hebben geholpen om de ijsbaan begaanbaar te maken. De ijsbaan is dus wel begaanbaar, maar dat is dan ook alles wat er van gezegd kan worden. Er echt lekker hard op schaatsen door 'echte reedriders' dat is eigenlijk niet mogelijk.
Daarom zijn wij nog steeds officieel niet open, maar de ijspret willen wij niet bederven door de jeugd te verbieden er te schaatsen. Misschien vriest het 's nachts voldoende om het ijs iets dikker te laten worden en kunnen wij onze eigen ijsveegmachine weer gebruiken, maar de kwaliteit van het ijs wordt er niet beter op.

We moeten het er maar mee doen en wie er plezier aan beleeft die mag er schaatsen. Zolang het nog gaat.

ABA_1409

Pieter Loos van de Iisferiening Eastermar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: