Betreft in aktiviteit op: 16 november 2011
Information
Publisearre: 31 oktober 2011 | Kategory: IIsferiening E'mar
ALV Komerk reedride

Ledenvergadering Iisferiening

Information
Betreft in aktiviteit op: 16 november 2011

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IIsferiening Eastermar zal worden gehouden op vrijdagavond 16 december 2011 om 20.00 uur in Hotel Meerzigt te Eastermar.

Belangstellenden en leden van de IIsferiening Eastermar zijn van harte welkom op deze ALV.

Agenda:

 1. Opening

2. Jaarverslag en notulen ALV 10 december 2010

3. Financieel jaarverslag penningmeester

4. Verslag Kas commisie

5. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn mw. G. Zandstra en dhr. B. Jansma

Het bestuur stelt ter benoeming voor mw. D. Hogendorp en dhr. G. van der Leij.

Tegenkandidaten voor deze vacatures kunnen schriftelijk worden ingediend tot

woensdag 14 december bij het secretariaat: A. Hoekstra, E.M. Beimastrj. 68

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

leyentoertocht2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich:

Werom nei de foarige side

 
 

Foar redakteuren:

Sykje:

Friese tekst vertalen:

Kopieer de tekst en plak deze in de 'Oersetter'.

Eastermar.nl en privacy

Doarpsside Eastermar.nl pleatst 'cookies' foar in optimale wurking en it byhâlden fan de statistiken. Graach jo akkoart!