Op 19 maart a.s. is de Himmeldei in Eastermar. Hiermee sluiten we aan bij de Landelijke Schoonmaakdag.

De buurtverenigingen zijn door Doarpsbelang hierover geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de buurtvereniging, of anderen die hiertoe het initiatief willen nemen, zelf de Himmeldei voor eigen buurt organiseren. Grijpers en vuilniszakken kunnen geregeld en afgehaald worden bij het secretariaat van Doarpsbelang. Stuur een mail met de vraag wat u wilt ontvangen naar: sekretaris.db.eastermar@gmail.com.
Er volgt dan een bericht wanneer en hoe u het materiaal kunt ophalen. Geef in hetzelfde mailtje het rekeningnummer door, Doarpsbelang zal dan € 25,00 overmaken als financiële tegemoetkoming in de organisatie van de Himmeldei.

Doarpsbelang zorgt, in overleg met de gemeente, dat er voldoende containers aanwezig zijn op het parkeerterrein van St. Burgerkamp. (Sportvelden Eastermar)

himmeldei.jpg

Veel succes met de Himmeldei.

Met vriendelijke groet,

Doarpsbelang Eastermar

 

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: