Op 28 juni heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Eastermar. Er stonden 2 punten op de agenda. Punt 1 was de kwaliteit van het zwemwater van de Burgumer Mar. Voor Eastermar belangrijk omdat hier bijna elk jaar de blauwalg voorkomt. Wij als beheerder van het Swimplak vinden het uiteraard van belang dat het water schoon is en ook blijft.
In de afgelopen weken zijn aan het Swimplak werkzaamheden uitgevoerd. Er is een deel walbeschoeiïng bijgeplaatst, een stuk dijk is opgehoogd en een gedeelte van het water is opgeschoond. Dit laatste is gedaan om 'dode hoeken' te voorkomen waar blauwalg kan ontstaan. Het ligt er nu weer netjes bij en wij willen iedere gebruiker vragen dit zo te houden. Ook zijn er nieuwe borden geplaatst waarop vermeld staat wat er wel en niet mag. Bij calamiteiten zoals bij blauwalg wordt er informatie aan toegevoegd.

Punt 2 waar we het met de raad over wilden hebben was het Breed. Zoals bij de meeste Eastermarders wel bekend is, streeft Doarpsbelang al sinds 2005 naar een opknapbeurt voor het Breed. Het doel is een gezellig en sfeervol dorpshart te creëren waar iedereen, zowel bewoners als toeristen, met plezier vertoeven.
Sinds vorig jaar is de werkgroep weer actief en worden er weer plannen gemaakt. Doarpsbelang heeft een voorstel gedaan om dit als dorp in eigen beheer uit te voeren met een grote mate van zelfwerkzaamheid.
In de loop van dit jaar hopen we hierop terug te komen.

Namens bestuur Doarpsbelang

Jan Wind, voorzitter

ABA 5835

ABA 5841

IMG 4644

 

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: