Beste Eastermarders,   

Er is nieuws met betrekking tot woningbouw in Eastermar. Graag willen wij jullie op de hoogte brengen dat de Gemeente Tytsjerksteradiel recent het voorontwerpbestemmingsplan “Uitbreidingsplan Eastermar” bekend gemaakt heeft. 

‘Doarpsbelang Eastermar’ is ontzettend blij dat er na lange tijd van raadpleging en dialoog weer concrete plannen zijn voor grootschalige woningbouw in Eastermar. Het plan heeft een goed mix aan soorten woningtypes en kan naar onze mening meerdere categorieën van woningzoekenden bedienen waardoor het goed past bij de uitgevraagde woningbehoefte vanuit het dorp.  

Meer gedetailleerde informatie hierover is door de Gemeente Tytsjerksteradiel gepubliceerd op hun website

Voor vragen over het voorontwerpbestemmingsplan adviseren wij om contact op te nemen met de Gemeente T-diel. 

Groet, 

Dorpsbelang Eastermar

uitbreiding Eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: