Het bestuur van de Feriening Doarpsbelang Eastermar heeft het initiatief genomen tot het laten maken van een informatiepaneel bij de 'âldtoer' op it Heechsân.

Het doel en de inhoud van dit paneel is de bezoekers en passanten te informeren over de geschiedenis en de functie van de voormalige kerk en de plaats daarvan in de omgeving van it Heechsân en Eastermar.

Na overleg met de Kerkenraad van de PKN-gemeente heeft het bestuur opdracht gegeven aan Studio Staalkaart tot het maken van een stijlvol en passend ontwerp.

Wij zijn van mening dat het resultaat hiervan inderdaad stijlvol en zeer adequaat informatief is .

Wij beschouwen dit paneel als een waardevolle aanvulling op datgene dat we als Doarpsbelang aan bezoekers van Eastermar en it Heechsân willen bieden om een goed beeld van ons dorp te krijgen .

Wij willen graag bijzondere aandacht geven aan de plaatsing en onthulling van dit informatiepaneel en we stellen het zeer op prijs indien U daarbij aanwezig zou willen en kunnen zijn.

Deze gebeurtenis vindt plaats op donderdag a.s. 30 september om half 5 bij de oude toren en begraafplaats op it Heechsân en zal uitgevoerd worden door onze Voorzitter, de heer F.Hamstra.

We hopen van harte U donderdag a.s. te mogen begroeten.

Het bestuur van de Feriening Doarpsbelang Eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: