Vrijdag 20 oktober 2017 is de nieuwe geldautomaat in Eastermar in gebruik genomen.
“Het heeft lang geduurd voordat deze nieuwe automaat kon worden gerealiseerd, maar de Feriening foar Doarpsbelang Eastermar is verheugd over het feit dat het dorp de mogelijkheid houdt om contant geld op te nemen.”, aldus voorzitter Wilma de Vries.

Feriening foar Doarpsbelang en Rabobank hebben meerdere gesprekken gevoerd over de plaatsing en de locatie van de geldautomaat. Uiteindelijk hebben deze gesprekken ertoe geleid dat de nieuwe automaat kon worden geplaatst in supermarkt “Alles ûnder ien dak” van de heer S. Wijnsma.

Siebe Meindertsma, directeur Bedrijven: “Wij danken de heer Wijnsma voor zijn medewerking en de Feriening foar Doarpsbelang voor de constructieve gesprekken. De Rabobank is blij dat de inwoners van het dorp nu weer de beschikking hebben over een geldautomaat in de nabije omgeving.” Namens de bank overhandigde Siebe Meindertsma een cheque van € 150,00 aan de Feriening foar Doarpsbelang als dank voor het geduld en positieve houding gedurende de afgelopen maanden.

pin 3

pin 2

pin 1

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: