Ja, en hoe nu verder...

Wat een klein stormpje al niet teweeg kan brengen.
U weet het vast nog wel, daar ging de kastanjeboom van it Breed. Afscheid van een stukje historie.
Nu de tafel hersteld is komt de vraag aan de orde hoe we de leegte van de boom gaan invullen, want er ontbreekt nu 'iets'.
Er is overleg met de gemeente en de hovenier geweest en de conclusie is dat een nieuw te planten boom in de pleintafel weinig kans van (over)leven heeft. 
Dorpsbelang is nu van mening dat we samen met dorpsgenoten naar een oplossing moeten zoeken. We willen jullie uitnodigen om met een idee te komen of misschien wilt u wel gewoon meedenken over een 'nieuwe' invulling.
Rienk Vlieger, de ontwerper, heeft aangegeven dat hij afstand doet van het concept/ontwerp en zo ruimte geeft aan 'de mienskip' om een nieuwe invulling te zoeken. Maar achter het ontwerp zit een gedachte en een visie die wij graag willen meenemen in het nieuwe idee.
Een aanvulling op het bestaande ontwerp om tot een passend geheel te komen is trouwens geen eenvoudige opdracht...

De eerste ontmoeting van meedenkers zal plaats vinden bij de pleintafel. Daar gaan we kijken, voelen, misschien wel ruiken en beleven hoe het is om op deze plek te zijn. Welk materiaal, welke kleur en verhouding kan gebruikt worden? Hoe krijgt de tafel weer de bestemming waarvoor hij bedoeld is: een plek die uitnodigt om te gaan zitten en te ontmoeten.

De startdatum zal waarschijnlijk 22 of 29 december zijn, maar we willen graag eerst weten wie er zullen meedoen. Samen kunnen we er een plek voor ontmoeting van maken. 

Opgeven kan tot woensdag 19 december bij de secretaris van dorpsbelang. sekretaris.db.eastermar@gmail.com

Atsie Boersma

Pleintafel

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: