doarpsbelang-logoDeze avond zal de werkgroep Dorpsvisie een voorstel doen tot het opzetten van een aantal projectgroepen over thema's die van groot belang zijn voor de nabije toekomst van Eastermar en de bewoners.
Het bestuur van Doarpsbelang wil U dan ook van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen. U kunt meedenken en -praten over de leefbaarheid van ons dorp.

Het betreft de thema's
- Dorpsbewoners
- Wonen
- Lokale betrokkenheid
- Voorzieningen
- Duurzaamheid
- Recreatie en cultuur

Met vriendelijke groet,
Ada Roelants, secretariaat Feriening Doarpsbelang Eastermar
p/a Ada Roelants
E.M. Beimastrjitte 8
9261 VJ Eastermar
T: +31 6 48467589
E: doarpsbelang@eastermar.nl

Klik hier voor de agenda

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: