De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een verzekering afgesloten voor iedereen die binnen de gemeente vrijwilligerswerk doet.

Definitie vrijwilliger: De vrijwilliger is de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Tevens worden maatschappelijke stagiaires en Mantelzorgers als verzekerden aangemerkt. Vrijwilligers zijn o.a. verzekerd voor:

  • schadeverzekering (eigen risico € 250 per gebeurtenis)
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering van vrijwilligers ten opzichte van elkaar
  • aansprakelijkheidsverzekering opzicht (schade die de vrijwilliger toebrengt aan zaken die zij onder zich heeft)
  • Uitsluitingen aansprakelijkheid: Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door: - diefstal, vermissing of verdwijning van zaken  - werkzaamheden met open vuur en classificeren
  • de vrijwilligersorganisatie
  • bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • rechtsbijstandsverzekering vrijwilligers

Klik hier voor meer informatie 

logo gemeente tytsjerksteradiel

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: