Het bestuur van Dorpsbelang heeft op 10 juli '08 om 16.30 uur op het gemeentehuis in Burgum de dorpsvisie aangeboden aan de aanwezige wethouders.

De ideeën die in de visie opgenomen zijn, worden door het college van B & W nader bekeken, aldus Dorpsbelangvoorzitter Feike Hamstra.

Van gemeentewege zal er binnen een half jaar gereageerd worden op de diverse onderwerpen die in de visie genoemd worden.

Eastermar wacht dus vol spanning op het vervolg.

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: