Beste Eastermarders,

De afgelopen dagen is er veel gezegd en zijn er mooie woorden geschreven over wat er eind 2017 en begin 2018 is gebeurd. Wanneer zoveel emoties bij elkaar komen is samen delen een groot geschenk.
Niet te beschrijven en te bevatten wat ons dorp is overkomen. Wat zijn er veel mensen betrokken geweest bij het promoten van ons dorp. De ondernemers en verenigingen die zich hebben laten zien. De website werd dagelijks voorzien van informatie en foto's.

Als dorpsbelang willen we graag alle mensen hartelijk danken die hun tijd en energie hebben gegeven om deze eerste week in 2018 in goede banen te leiden.
Naar de winnaars op de Industrieweg, Skûlenboarch zijn gelukwensen gegaan en alle mensen die verder een prijs hebben gewonnen willen wij van harte feliciteren.    
Eastermar is weer goed op de kaart gezet.

Feriening foar Doarpsbelang

gefeliciteerd eastermar

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: