dorpsvisie ea2020 2025

Beste dorpsgenoten,

Hierbij ontvangen jullie de concept dorpsvisie 2020-2025 ter inzage.
Graag ontvangt dorpsbelang hierop feedback. Deze feedback dient voor 15 december a.s. gestuurd te worden naar het emailadres van Wilma de Vries: marten.wilma@gmail.com.

Doarpsbelang Eastermar

Klik hier voor de concept dorpsvisie 2020-2025.

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: