Op 17 jannewaris hat in skip by de brêge fan Skûlenboarch opsitten. De draaikrâns is dêrtroch skansearre rekke. It kostet moannen om dit te meitsjen. It draaiende diel fan 'e brêge moat folslein fan it plak om der by te kinnen. De brêge stiet iepen sadat skippen trochfarre kinne. Auto's en fytsers moatte omride fia Koatstertille.

Doarpsbelang ontving vandaag van de gemeente de volgende aanvulling:

- Wy ûndersykje de mooglikheid om de rûte Mounekamp / Nije Yndustrywei te brûken foar it ferkear, of miskien allinne foar frachtferkear. Dat moat wol op in feilige wize. Der sil dêrom oerlis wêze mei VBI en polysje oer de mooglikheden om de rûte feilich brûke te kinnen.
- Wy hawwe Rykswettersteat frege de mooglikheden te ûndersykjen om in fytspont yn te setten

brêge skûlenboarch

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: