doarpsbelang logo2014

Waar houdt Doarpsbelang Eastermar zich op dit moment mee bezig.
Hieronder een kleine opsomming.

Allereerst namens het bestuur nog de beste wensen en veel gezondheid voor 2020 en later.

De nieuw dorpsvisie 2020-2025 is mede dankzij input van diverse Eastermarders klaar. Hij staat op de website.

Inmiddels zijn er al enkele dorpsvlaggen verkocht. Helaas hebben we maar 1 formaat 100x150 cm.
Je kunt ze bestellen door een mail te sturen naar secretariaat: sekretaris.db.eastermar@gmail.com, de penningmeester kan dan via de mail een verzoek tot betaling doen. Voor leden is de vlag te koop voor € 10,00 en voor niet leden € 15,00.
Eastermarders die lid worden krijgen de vlag als welkomstcadeau.

Verder is de werkgroep van de pleintafel nog volop bezig om de inrichting compleet te krijgen. De plannen verkeren bijna in de eindfase.

In november 2019 was het 2-jaarlijkse overleg met de gemeente. Over eventuele uitbreiding van woningen in Eastermar kan nog steeds niets bekend worden gemaakt. Het provinciale beleid is leidend. Eind april komt er hopelijk zicht op wat er mogelijk is.
Verder zijn diverse punten uit het buurtoverleg met de gemeente doorgenomen. De gemeente gaat extra snoeien om kruispunten overzichtelijker te maken. De gemeente stelt het op prijs wanneer er knelpunten in de buurt zijn dat iedereen dit bij de gemeente aangeeft. Niet alles wordt gelijk opgepakt maar wel meegenomen in latere plannen.
En als klap op de vuurpijl, begin januari gaat de schep de grond in voor het aanleggen van verlichting tussen plaatsnaamborden van Eastermar en Heechsan.

Dit is mijn laatste bijdrage als bestuurslid van Doarpsbelang Eastermar, wil jij deze vacature invullen mail dan naar sekretaris.db.eastermar@gmail.com of schiet een bestuurslid aan.
I.v.m. de samenstelling van het bestuur zijn we deze keer op zoek naar een man. Het percentage vrouwen wordt anders 80%.

Namens het bestuur,
Toop van der velde.

 

Ander nieuws van Doarpsbelang: