Deze week is er door de gemeente Tytsjerksteradiel ter hoogte van bouwbedrijf Swart aan de Grote Hornstweg een bord geplaatst. Dit bord attendeert weggebruikers uit de richting van It Heechsân erop, dat verkeer bij de ‘uitrit’ van Swart voorrang heeft.

Deze situatie zorgde bij veel dorpsbewoners voor verwarring. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat het een uitrit is, maar dat is het niet. Het is een weg, namelijk een stuk van de Grote Hornstweg waaraan dus Bouwbedrijf Swart staat en het naastgelegen pand van Okkema.

Overige verwarrende voorrangssituaties
Er zijn langs de Grote Hornstweg meer situaties die bij weggebruikers voor verwarring zorgen. Hier zijn door de gemeente geen borden geplaatst, daarom misschien goed om ze in dit bericht even te noemen:

Grote Hornstweg-Kleine Hornstweg
Verkeer komend vanuit de richting van de Beimastrjitte dat de kruising met de Kleine Hornstweg nadert, moet voorrang verlenen aan verkeer vanaf de Kleine Hornstweg. Ook dit is dus geen uitrit!

Torenlaan
Verkeer dat vanaf It Heechsân komt over de Torenlaan komt, moet voorrang geven aan het kleine stukje Torenlaan rechts. Zeker wanneer de begroeiing hoog is, zien veel automobilisten naderend verkeer vanaf het kleine stukje Torenlaan soms op het laatste moment. 

Rechts voorrang

 

Gr Hornstweg kl Hornstweg

 Grote Hornstweg-Kleine Hornstweg

Torenlaan

Torenlaan

Ander nieuws van Doarpsbelang:
Ek nijsgjirrich: