dorpsvisie ea2020 2025

Beste dorpsgenoten,

Hierbij ontvangen jullie de concept dorpsvisie 2020-2025 ter inzage.
Graag ontvangt dorpsbelang hierop feedback. Deze feedback dient voor 15 december a.s. gestuurd te worden naar het emailadres van Wilma de Vries: .

Doarpsbelang Eastermar

Klik hier voor de concept dorpsvisie 2020-2025.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Naar boven