Donderdag 24 november vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de Feestcommissie Eastermar.

Datum : Donderdag 24 november 2016
Plaats : Vergaderlocatie “ Meerzigt ”
Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

1) Opening en welkom

2) Mededelingen en ingekomen stukken

3) Notulen van de vergadering 2015 en het jaarverslag 2016

4) Veemarktcommissie

5) Braderiecommissie

6) Spelletjescommissie

7) Financieel verslag

8) Pauze

9) Verslag kascommissie

10) Nieuwe kascommissie samenstellen

11) Dorpsfeest 2017

12) Rondvraag

13) Sluiting

logo feestcomm

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: