Datum : Donderdag 21 november 2019
Plaats : Vergaderlocatie “ Meerzigt ”
Aanvang : 20.00 uur

Agenda:

1) Opening en welkom
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Notulen van de vergadering 2018 en het jaarverslag 2019
4) Veemarktcommissie
5) Braderiecommissie
6) Spelletjescommissie
7) Financieel verslag
8) Pauze
9) Verslag kascommissie
10) Nieuwe kascommissie samenstellen
11) Dorpsfeest 2020
12) Rondvraag
13) Sluiting

logo feestcomm

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen