Op maandag 22 april 2024 is het World Earth Day. Dit jaar staat deze dag in het teken van zorgpreventie door gezonde voeding.  “Preventie speelt een grote rol bij het terugdringen van zorgkosten. Artsen schatten dat 60% van medicijnen niet nodig is. Gezonde voeding van gezonde bodems speelt hierbij een sleutelrol”, staat op de site www.kruiwagenmars.nl.

In steeds meer plaatsen in Nederland lopen kinderen en (jong)volwassenen mee in een zogenaamde kruiwagenmars. In Eastermar organiseren we dit jaar onze eigen vorm van de kruiwagenmars. We vragen daarmee aandacht voor het belang van een gezonde bodem. Onderzoek wijst namelijk uit... Goede grond, goed eten, betere gezondheid.

In afstemming met De Twirre hebben we het onderstaande “programma” bedacht.

Programma

14.00
Verzamelen bij de hoofdingang van de Kjellingen. Kinderen mogen een leeg emmertje meenemen.

14.10
Vertrek richting de doarpstún via it Betterskip. Bij it Betterskip halen we dokter Piet op. Hij en z’n team denken en doen graag mee om Eastermarders gezond(er) te houden. Dokter Piet loopt met ons mee naar de doarpstún.

14.30
Samen zaaien we kruiden in de doarpstún. Floor legt ons uit hoe we de planten die uit deze zaden groeien kunnen gebruiken om onze gezondheid te ondersteunen.

Iedereen krijgt een zakje bloemenzaad mee voor thuis, want de bijen en insecten die op bloemenzaden afkomen hebben we ook hard nodig om onze groenten, fruit en kruiden te laten groeien.

De emmertjes die de kinderen hebben meegenomen vullen we met gezonde grond van de doarpstún. Daarin kunnen de gekregen bloemenzaden worden gezaaid. Zo creëren we een dorp vol bloemen. Daar word je weer vrolijk van en dat is ook weer goed voor je gezondheid!

Graag tot ziens op maandag 22 april om 14.00 bij de Kjellingen. Wij wachten op je met een kruiwagen vol gezonde grond!

Floor, Gearte en Corina

Krw