Update juni 2022

In mei hebben we de sleutels gekregen van de ruimtes in de Kjellingen, die 6 jaar lang hebben leeggestaan! Inmiddels is er een grote groep vrijwilligers bezig geweest alle ruimtes schoon te maken. Ook is begonnen met de inrichting van de ‘mienskipskeamer’, de keuken, vergaderruimte en kantoor. De insteek is dat ‘Mienskipshûs de Kjellingen’ een plek wordt waar mensen laagdrempelig terecht kunnen voor gezelligheid, activiteiten en ondersteuning. Een plek waar Eastermarders elkaar kunnen ontmoeten, talenten ontwikkeld kunnen worden en verbindingen tussen alle leeftijden ontstaan.

mienskipshus Eastermar
De Kjellingen is een verhoging in het landschap aan de Mienskerwei die in de Steentijd werd bewoond door jagers en verzamelaars. Zo'n leefgroep bestond uit mensen van alle leeftijden. Op die manier vond kennisoverdracht plaats en was er zorg voor jong en oud. Zo'n plek wil De Kjellingen in 2022 ook zijn in het dorp Eastermar.

We willen in september starten met een vorm van inloop en een aantal activiteiten van Lokaal Loket, zoals het sosjaal miel en it kofje drinken. Zowel Dorpsbelang, Lokaal Loket als Doarpskooperaasje Enerzjyk Eastermar kunnen in de Kjellingen gebruik maken van een vergaderruimte en een gezamenlijke kantoorruimte voor alle administratie.
SeniorWeb zal vanuit de Kjellingen digitale ondersteuning geven. Er is plaats voor Stoelyoga van Yn Beweging. En natuurlijk zal de muziekles van Timme Koudstaal een plekje in de Kjellingen houden en mogelijk uitgebreid worden.

Verder zijn er al plannen voor een kookgroep, dorpsbibliotheek, Fryske staveringsles, een handwerkgroep en een repaircafé. Ook zijn er ideeën voor activiteiten waaraan ouderen en kinderen samen deelnemen. Dat it Mienskipshûs en de Twirre in hetzelfde gebouw zitten biedt veel mogelijkheden!
Kortom het wordt een Mienskipshûs voor ALLE inwoners van Eastermar.

Vrijwilligers zijn zeer welkom! Mocht u/ je zich willen aanmelden als vrijwilliger, vragen of ideeën hebben over 'it Mienskipshûs' dan kunt u contact opnemen met Wilma de Vries, tel. 06 28301217. Krijgt u bij het telefoneren de voicemail wilt u dan uw naam en telefoonnummer achterlaten? Zodra het lukt wordt u dan teruggebeld. U/je kunt ook een berichtje sturen naar mailadres: verbinding@enerzjykeastermar.nl

Oant gau!

Logo enerzjyk eastermar soarchyntdoarp

Soarch Yn ’t Doarp is een werkgroep van Dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar. In de werkgroep zitten uit Eastermar: Epie Bosma, Eltine Wiersema, Tjitske Zeilstra, Tjitske Wijnsma, Anne Wieke Taekema en Wilma de Vries. Vanuit Kearn en wijkverpleging zijn betrokken: Frouwina van Dekken en Iemie Visser.
De werkgroep krijgt professionele ondersteuning van Nynke Dölle vanuit de gemeente.