foto_groot_kinderen_bomen.jpg

In de week van 20 -25 maart is begonnen met het planten in de Iterstún fan en foar it doarp. De kinderen van groep 6 van de Twirre hebben 8 fruitbomen geplant: 2 kersen-, 2 appel-, 2 pruimen- en 2 perenbomen.
Per tweetal werd geplant en dat tweetal gaat de geplante boom een Friese naam geven.
Het Friesch Dagblad stuurde een fotograaf en de foto kwam als mooi, positief nieuws, op de voorpagina.
De Iterstún valt onder de werkgroep Itersbosk en -tún van Enerzjyk Eastermar.

Voorpagina Friesch Dagblad foto planten bomen
Het Friesch Dagblad zet de Iterstún op zijn voorpagina

Moestuin plattegrond
Plattegrond van de Iterstún, bron: enerzjykeastermar.nl