Enerzjyk Eastermar: een dorp, een bloeizone met gezonde en energieke mensen.
Dat is waar wij ons, als werkgroepen Sûn Eastermar en Soarch yn it doarp, voor inzetten.

snakkerbuorren

Dit doen wij door het onder de aandacht brengen van alle mogelijkheden die wij in Eastermar al hebben. We werken samen met dorpsgenoten die ons (en ook u/jullie) met raad en daad bijstaan op het gebied van gezond eten, regelmatig bewegen, ontspannen en gezellig samen zijn. En als er nog aanvullende activiteiten gewenst en nodig zijn organiseren we die.

Samen met het Fries Sociaal Planbureau zijn we een onderzoek gestart. De vragenlijst is onderdeel van dit onderzoek. De antwoorden helpen ons om te zien of wat we doen ook bijdraagt aan de algemene gezondheid van alle Eastermarders. Ook willen we hiermee te weten komen wat jullie nodig hebben om je gezonder en gelukkiger te voelen. Dit onderzoek is alleen zinvol als er zoveel mogelijk mensen aan meewerken. Vandaar onze vraag of u/jij, als Eastermarder, deze vragenlijst wilt invullen.

Alle inwoners van 16 jaar en ouder mogen meedoen. Het is de bedoeling dat er per persoon 1 vragenlijst wordt ingevuld. Deelname is anoniem, dat betekent dat wij niet weten wie welke antwoorden geeft. Alvast bedankt voor uw/jouw deelname!

U/je kunt deze vragenlijst ophalen bij huisartsenpraktijk It Betterskip, Alles ûnder ien dak, Fysiotherapie Yn it doarp en slagerij Otte Boersma.
Tot 27 februari 2022 kun je hem ook bij deze adressen inleveren.
Wil je de vragenlijst digitaal invullen, ga naar https://onderzoek.panelfryslan.nl/eastermar
De vragenlijst sluit op 27 februari 2022.

naardevragenlijst

Heeft u vragen over de vragenlijst en de monitoring? Neem dan contact op met Jesse David Marinus van het Fries Sociaal Planbureau: jdmarinus@fsp.nl
Heeft u vragen over Sûn Eastermar? Mail dan naar gezondheid@enerzjykeastermar.nl