zonnepark skulenboarch

De dorpen Jistrum, Kootstertille, Drogeham en Eastermar - verenigd in gebiedscoöperatie Enerzjyk Skûlenboarch - tekenen een intentieverklaring met GroenLeven, waardoor ze een stapje dichter bij zijn om op den duur mogelijk eigenaar te worden van het drijvend zonnepark op de plas Skûlenboarch.

Lees verder in deze pdf.